Zalogowany klient nr:

WYLOGUJ Z KONTA
    Użytkownik:
    Hasło:
Jeśli nie posiadasz numeru i hasła zarejestruj się.
Użytkownik niezalogowany, brak upustów.
Twój koszyk Twój koszyk Twój koszyk
Regulamin sklepu:

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD 25.05.2018 r

1. WŁAŚCICIEL SKLEPU INTERNETOWEGO:

F.P.H.U. "KRZYŚ" Krzysztof Kalinowski

ul. Krzemieniecka 82

54-613 Wrocław

NIP: 894-004-73-84

REGON: 930619490

ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR: 1756/T WYDANE PRZEZ PREZYDENTA WROCŁAWIA

ADRES KORESPONDENCYJNY I DO SKŁADANIA REKLAMACJI: ul. Krzemieniecka 82, 54-613 Wrocław

DANE KONTAKTOWE: e-mail:krzys@krzys.com.pl , tel. 71/357 38 80, 600 355 807, fax: 71/374 40 74

2. REALIZACJA I TERMIN ZAMÓWIEŃ:


Realizacja zamówień następuje w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 - 16:00. Zamówienia są potwierdzane przez firmę KRZYŚ w ciągu 2 dni roboczych. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi 14 do 30 dni roboczych, jednak firma KRZYŚ zastrzega sobie w wyjątkowych przypadkach możliwość wydłużenia terminu realizacji. W przypadku zamówień nietypowych lub o większej ilości wyrobów, termin ustalany będzie indywidualnie pomiędzy stronami. Po akceptacji warunków przez klienta przystępujemy do realizacji zamówienia. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Do zrealizowania zamówienia potrzebne są:

· dane Klienta (imię, nazwisko)

· dane korespondencyjne (adres, telefon, e-mail)

· adres dostawy towaru, jeżeli jest inny niż korespondencyjny

· nazwa wybranego produktu, kolor, ilość

· informacje o miejscu dostawy

· dane do faktury VAT

3. DOSTAWA TOWARU:


Dostawa realizowana jest na wskazany adres podany przez Klienta na terenie Polski. Zamawiany towar firma KRZYŚ dostarcza za pośrednictwem firm kurierskich albo klient odbiera towar na własny koszt. Koszt wysyłki określony jest przy każdym wyrobie i podany przy potwierdzeniu zamówienia. Przy większych ilościach lub dużych gabarytach jednostkowych koszt transportu ustalany jest indywidualnie.

4. KOSZTY TRANSPORTU:


Koszty dostawy na terenie Wrocławia ponosi dostawca, jeśli jednorazowa, sumaryczna wartość zamówienia jest wyższa niż 4000 zł (netto).Przy mniejszych zamówieniach klient ponosi koszt transportu według stawek firm kurierskich podanych w potwierdzeniu zamówienia po akceptacji warunków przez klienta przystępujemy do realizacji zamówienia.

5. PŁATNOŚCI:


Płatność za towar i transport pobierana jest z góry, w formie przedpłaty po akceptacji potwierdzonego zamówienia przez klienta Jeśli ustalenia pomiędzy stronami stanowią inaczej, płatność jest odroczona na termin płatności. Jako dzień zapłaty przyjmujemy termin wpływu należności za towar na konto firmy KRZYŚ. Firma KRZYŚ zastrzega sobie możliwość do pobrania przedpłaty w wysokości ustalonej pomiędzy stronami na podstawie faktury proforma.

6. Wyjaśnienie określeń pojawiających się w regulaminie:


· Regulamin - określa tenże regulamin

· Sklep internetowy - określa sklep internetowy funkcjonujący pod nazwą: www.krzys.com.pl

· Sprzedawca - określa administratora i właściciela sklepu firmę: F.P.H.U "KRZYŚ" Krzysztof Kalinowski we Wrocławiu, NIP: 894-004-73-84 REGON: 930619490

· Konsument - określa osobę fizyczną spełniającą czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jej aktywnością zawodową oraz gospodarczą

· Klient - określa Konsumenta, jak i również inną jednostkę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie dysponującą osobowością prawną, ale posiadającą sprawność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą poprzez sklep internetowy

· Dział handlowy - określa dział obsługi Klienta sklepu internetowego, adres: ul. Krzemieniecka 82, 54-613 Wrocław, tel. 71/ 357 38 80, e-mail: krzys@krzys.com.pl

· Towar - określa przedstawiony przedmiot ruchomy będący obiektem umowy sprzedaży

· Ustawę o prawach konsumenta - określa ustawę z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenckich (Dz.U.z 2014 r., poz.827

· Kodeks cywilny - określa ustawę z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz.121 z późn. zm.)

7. SPOSOBY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ POPRZEZ:


· sklep internetowy, klikając na wybrany produkt i dodając go do koszyka

· e-mail:krzys@krzys,com.pl

· telefonicznie: 71/ 357 38 80

8. CENY:


Ceny produktów zamieszczonych na stronie www.krzys.com.pl są cenami netto, podane są w polskich złotych i nie zawierają podatku od towarów i usług VAT w wysokości 23% W podsumowaniu zamówienia podana jest kwota brutto do zapłacenia i zawiera podatek od towarów i usług VAT 23% Do cen produktów należy dodać koszt dostawy który jest określany w zależności od zamówionego towaru . Całkowity koszt zamówienia zostaje podany w potwierdzeniu zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, nie ma to wpływu na wartość zamówienia złożonego przez Klienta przed zmianami.

9. GWARANCJA:


Każdy wyrób objęty jest 24-miesięczną gwarancją od daty sprzedaży dla konsumenta i 12-miesięczną dla podmiotów gospodarczych Gwarancja na podstawie dowodu sprzedaży - faktury VAT. Reklamację na towar należy złożyć w formie pisemnej. W momencie odbioru towaru klient proszony jest do sprawdzenia wyrobu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia powstałego w wyniku transportu, klient proszony jest o wypełnienie protokołu szkody w obecności przewoźnika i zgłoszenia sprzedającemu a FIRMIE KRZYŚ (przesłać protokół) niezwłocznie. Firma KRZYŚ gwarantuje, że wyroby są nowe i nieużywane.

10. REKLAMACJE:


Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne produktu na określonych przepisach w Kodeksie Cywilnym. Reklamację z tytułu gwarancji można składać drogą elektroniczną na:krzys@krzys.com.pl lub pisemną na adres: F.P.H.U. "KRZYŚ" Krzysztof Kalinowski ul. Krzemieniecką 82, 54-613 Wrocław.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:

· imię i nazwisko

· adres i dane kontaktowe

· datę zakupu wyrobu, datę wystąpienia wady

· przedmiot reklamacji

· opis występującej wady

· żądania Klienta

Reklamacja jest rozpatrywana przez sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty otrzymania jej od Konsumenta.

11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY:


· Od otrzymania zakupionego wyrobu Klient (Konsument) ma prawo, w ciągu 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn.

· Klient może odstąpić od umowy wysyłając pismo drogą elektroniczną na adres: krzys@krzys.com.pl lub pisemnie na adres: F.P.H.U. "KRZYŚ" Krzysztof Kalinowski ul. Krzemieniecka 82, 54-613 Wrocław (odstąpienie od umowy PDF)

· Wyroby uszkodzone mechanicznie, posiadające ślady użytkowania oraz produkty wykonane na specjalne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi.

· Koszty odesłania towaru ponosi Klient.

· Należności za zwrócony towar będą przekazywane na rachunek bankowy podany przez Klienta.

12. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU:


Potencjalne spory między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Istnieje możliwość pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw Konsumenta. Informacje o sposobie dostępu do procedur rozstrzygania sporów znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:


Wszystkie dane osobowe przekazane firmie KRZYŚ w trakcie składania zamówień, zbierane są tylko i wyłącznie w celu potwierdzenia zamówienia i jego realizacji Dane te nigdy nie będą przekazane osobom trzecim. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU z 2014r. poz. 1182). również po rozpoczęciu obowiązywania RODO po 25 maja 2018 roku

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji lub zawarcia umowy, realizacji zamówień, współpracy handlowowej, realizacji obowiązku prawnego np. wynikającego z ustawy o rachunkowości lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO po 25 maja 2018 roku

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie dział sprzedaży, dział księgowy Firmy Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Import – Export „KRZYŚ” Krzysztof Kalinowski.

14. POLITYKA PRYWATNOŚCI:


1. Zarządcą danych osobowych dostarczanych przez Klientów sklepu internetowego www.krzys.com.pl jest Sprzedawca.

2. Administrator zwany dalej Sprzedawcą zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 poz. 1182) i ustawy z 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r. poz. 1422) również po rozpoczęciu obowiązywania RODO po 25 maja 2018 roku

3. Konsument kupując w Sklepie internetowym wyraża zgodę podczas rejestracji na przetwarzanie danych osobowych klienta przez Sprzedawcę, w celu zrealizowania przez Sprzedawcę powinności wynikającej z umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Klient ma prawo w każdym momencie poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe. Przedstawienie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże do realizacji złożonego zamówienia w Sklepie internetowym zgoda na przetwarzanie danych jest niezbędna, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO po 25 maja 2018 roku

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:1. Serwis www.krzys.com.pl zastrzega sobie pełne prawo do zmiany Regulaminu
, wprowadzane zmiany zaczynają obowiązywać od daty opublikowania ich na stronie.
2. Zabrania się wykorzystywania
, kopiowania, wszelkiego rodzaju fotografii, grafik oraz tekstów zamieszczonych na stronie www.krzys.com.pl
3. Jakiekolwiek spory zaistniałe pomiędzy Sklepem a Klientem
, zwanym dalej konsumentem według art.22(1) Kodeksu Cywilnego, następuje na drodze sądowej w odpowiedniej formie prawnej oraz placówce.

4.Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z

dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Import – Export „KRZYŚ” Krzysztof Kalinowski ul. Krzemieniecka 82, 54-613 Wrocław

2. Z Administratorem danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować za pomocą

adresu e-mail: krzys@krzys.com.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji lub zawarcia umowy, realizacji zamówień, współpracy handlowo-marketingowej, realizacji obowiązku prawnego np. wynikającego z ustawy o rachunkowości lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b,c z RODO.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie dział sprzedaży, dział księgowy, dział

marketingowy, dział prawny Firmy Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Import – Export „KRZYŚ” Krzysztof Kalinowski, jak również podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, księgowo-finansową, prawną, ubezpieczeniową, organizacyjną i techniczną Firmy Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Import – Export „KRZYŚ” Krzysztof Kalinowski oraz instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego, wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.

8. Pani/Pana dane będą przechowywane w sposób zautomatyzowany, natomiast nie będą profilowane.

9. Powyższa informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dalszych działań.

Pragniemy jednocześnie zapewnić Państwa, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były całkowicie bezpieczne i niedostępne dla osób nieuprawnionych.

Zachęcamy również do zapoznania się z treścią RODO na stronie:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Regał metalowy     Drzwiczki rewizyjne      Skrzynka gazowa     Stół spawalniczy     Stół warsztatowy     Szafa do suszenia     Szafa narzędziowa     Szafki bhp     Wózek transportowy     Wózek warsztatowy

Wrocław © 2023 Firma KRZYŚ. Wszelkie prawa zastrzeżone.