Użytkownik:
    Hasło:
Jeśli nie posiadasz numeru i hasła zarejestruj się.
Użytkownik niezalogowany, brak upustów.
Twój koszyk Twój koszyk Twój koszyk
F.P.H.U. "KRZYŚ"   ul. Krzemieniecka 82  *  54-613 WROCŁAW  *  tel. 71 357-38-80  *   fax +48 71 374-40-74

   Tu znajdziecie Państwo zdjęcia i liczne PRZYKŁADY

  A tu nasz aktualny asortyment, pn.: PEŁNA OFERTA-ZAMÓWIENIA

 • KLAUZULA INFORMACYJNA

  KLAUZULA INFORMACYJNA


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z

  dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Import – Export „KRZYŚ” Krzysztof Kalinowski ul. Krzemieniecka 82, 54-613 Wrocław

  2. Z Administratorem danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować za pomocą

  adresu e-mail: krzys@krzys.com.pl

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji lub zawarcia umowy, realizacji zamówień, współpracy handlowo-marketingowej, realizacji obowiązku prawnego np. wynikającego z ustawy o rachunkowości lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b,c  z RODO.

  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie dział sprzedaży, dział księgowy, dział

  marketingowy, dział prawny Firmy Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Import – Export „KRZYŚ” Krzysztof Kalinowski, jak również podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, księgowo-finansową, prawną, ubezpieczeniową, organizacyjną i techniczną Firmy Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Import – Export „KRZYŚ” Krzysztof Kalinowski oraz instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego, wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.

  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.

  8. Pani/Pana dane będą przechowywane w sposób zautomatyzowany, natomiast nie będą profilowane.

  9. Powyższa informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dalszych działań.

  Pragniemy jednocześnie zapewnić Państwa, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były całkowicie bezpieczne i niedostępne dla osób nieuprawnionych.

   

  Zachęcamy również do zapoznania się z treścią RODO na stronie:

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 • REGULAMIN

  REGULAMIN


  REGULAMIN  OBOWIĄZUJE    OD 25.05.2018 r

  1. WŁAŚCICIEL SKLEPU INTERNETOWEGO:

  F.P.H.U. "KRZYŚ" Krzysztof Kalinowski

  ul. Krzemieniecka 82

  54-613 Wrocław

  NIP: 894-004-73-84

  REGON: 930619490

  ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR: 1756/T WYDANE PRZEZ PREZYDENTA WROCŁAWIA

  ADRES KORESPONDENCYJNY I DO SKŁADANIA REKLAMACJI:  ul. Krzemieniecka 82, 54-613 Wrocław

  DANE KONTAKTOWE:  e-mail:krzys@krzys.com.pl  , tel.  71/357 38 80, 600 355 807, fax: 71/374 40 74

   2REALIZACJA I TERMIN ZAMÓWIEŃ:


  Realizacja zamówień następuje  w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 - 16:00.  Zamówienia są potwierdzane przez firmę KRZYŚ  w ciągu 2 dni roboczych. Standardowy termin realizacji zamówienia  wynosi do 14 dni roboczych, jednak firma KRZYŚ  zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu. W przypadku zamówień nietypowych lub o większej ilości wyrobów, termin ustalany będzie indywidualnie pomiędzy stronami.   Po akceptacji warunków przez klienta przystępujemy do realizacji zamówienia. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego 

  Do zrealizowania zamówienia potrzebne są:

  ·                                 dane Klienta (imię, nazwisko)

  ·                                 dane korespondencyjne (adres, telefon, e-mail)

  ·                                 adres dostawy towaru, jeżeli jest inny niż korespondencyjny

  ·                                 nazwa wybranego produktu, kolor, ilość

  ·                                 informacje o miejscu dostawy

  ·                                 dane do faktury VAT

   3. DOSTAWA TOWARU:


  Dostawa realizowana jest na wskazany adres  podany przez Klienta na terenie Polski . Zamawiany towar firma KRZYŚ dostarcza za pośrednictwem firm kurierskich  albo klient odbiera towar  na własny koszt. Koszt wysyłki określony jest przy każdym wyrobie i podany przy potwierdzeniu zamówienia . Przy większych ilościach lub dużych gabarytach jednostkowych koszt transportu  ustalany jest indywidualnie.

   4. KOSZTY TRANSPORTU:


  Koszty dostawy na terenie Wrocławia ponosi dostawca, jeśli jednorazowa, sumaryczna wartość  zamówienia jest wyższa niż 4000 zł (netto).Przy mniejszych zamówieniach klient ponosi koszt transportu według stawek  firm kurierskich podanych w potwierdzeniu zamówienia  po akceptacji warunków przez klienta przystępujemy do realizacji  zamówienia.

   5. PŁATNOŚCI:


  Płatność za towar i transport pobierana jest z góry, w formie przedpłaty po akceptacji potwierdzonego zamówienia przez klienta . Jeśli ustalenia pomiędzy stronami stanowią inaczej, płatność jest odroczona na termin płatności. Jako dzień zapłaty przyjmujemy termin wpływu należności za towar na konto firmy KRZYŚ. Firma KRZYŚ  zastrzega sobie możliwość do pobrania przedpłaty  w wysokości ustalonej pomiędzy stronami na podstawie faktury proforma.

  6. Wyjaśnienie określeń pojawiających się w regulaminie:


  ·                                 Regulamin - określa tenże regulamin

  ·                                 Sklep internetowy - określa sklep internetowy funkcjonujący pod nazwą: www.krzys.com.pl

  ·                                 Sprzedawca - określa administratora i właściciela sklepu firmę:  F.P.H.U "KRZYŚ" Krzysztof Kalinowski we Wrocławiu,  NIP: 894-004-73-84    REGON: 930619490

  ·                                 Konsument - określa osobę fizyczną spełniającą czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jej aktywnością zawodową oraz gospodarczą

  ·                                 Klient - określa Konsumenta, jak i również inną jednostkę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie dysponującą osobowością prawną, ale posiadającą sprawność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą poprzez sklep internetowy

  ·                                 Dział handlowy - określa dział obsługi Klienta sklepu internetowego, adres: ul. Krzemieniecka 82, 54-613 Wrocław, tel. 71/ 357 38 80, e-mail: krzys@krzys.com.pl 

  ·                                 Towar - określa przedstawiony przedmiot ruchomy będący obiektem umowy sprzedaży

  ·                                 Ustawę o prawach konsumenta - określa ustawę z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenckich (Dz.U.z 2014 r., poz.827

  ·                                 Kodeks cywilny - określa ustawę z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz.121 z późn. zm.)

   7. SPOSOBY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ POPRZEZ:


  ·                                 sklep internetowy, klikając na wybrany produkt i dodając go do koszyka

  ·                                 e-mail:krzys@krzys,com.pl 

  ·                                 telefonicznie: 71/ 357 38 80

   

  8. CENY:


  Ceny produktów zamieszczonych na stronie www.krzys.com.pl są cenami netto, podane są w polskich złotych i  nie zawierają podatku od towarów i usług VAT w wysokości 23% .  W podsumowaniu  zamówienia podana jest kwota brutto do zapłacenia i zawiera podatek od towarów i usług VAT 23% Do cen produktów  należy dodać koszt dostawy który jest określany w zależności od zamówionego towaru . Całkowity koszt zamówienia zostaje podany w  potwierdzeniu zamówienia . Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, nie ma to wpływu na wartość zamówienia złożonego przez Klienta przed zmianami.

  9. GWARANCJA:


  Każdy wyrób  objęty jest 24-miesięczną gwarancją od daty sprzedaży dla konsumenta  i 12-miesięczną dla podmiotów gospodarczych . Gwarancja na podstawie dowodu sprzedaży - faktury VAT. Reklamację na towar  należy  złożyć w formie pisemnej.  W momencie odbioru towaru  klient proszony  jest do sprawdzenia wyrobu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia powstałego w wyniku transportu, klient proszony jest o wypełnienie   protokołu szkody  w obecności przewoźnika i zgłoszenia sprzedającemu a FIRMIE KRZYŚ (przesłać protokół)  niezwłocznie. Firma KRZYŚ  gwarantuje, że  wyroby są nowe i nieużywane.

  10. REKLAMACJE:


  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne produktu na określonych przepisach w Kodeksie Cywilnym. Reklamację z tytułu gwarancji można składać drogą elektroniczną na:krzys@krzys.com.pl  lub pisemną na adres: F.P.H.U. "KRZYŚ" Krzysztof Kalinowski ul. Krzemieniecką 82, 54-613 Wrocław.

  Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:

  ·                                 imię i nazwisko

  ·                                 adres i dane kontaktowe

  ·                                 datę zakupu wyrobu, datę wystąpienia wady

  ·                                 przedmiot reklamacji

  ·                                 opis występującej wady

  ·                                 żądania Klienta

  Reklamacja jest rozpatrywana przez sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty otrzymania jej od Konsumenta.

  11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY:


  ·                                 Od otrzymania zakupionego wyrobu Klient (Konsument) ma prawo, w ciągu 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn.

  ·                                 Klient może odstąpić od umowy wysyłając pismo drogą elektroniczną na adres: krzys@krzys.com.pl  lub pisemnie na adres: F.P.H.U. "KRZYŚ" Krzysztof Kalinowski ul. Krzemieniecka 82, 54-613 Wrocław (odstąpienie od umowy PFD)

  ·                                 Wyroby uszkodzone mechanicznie, posiadające ślady użytkowania oraz produkty wykonane na specjalne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi.

  ·                                 Koszty odesłania towaru ponosi Klient.

  ·                                 Należności za zwrócony towar będą przekazywane na rachunek bankowy podany przez Klienta.

  12. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU:


   

  Potencjalne spory między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Istnieje możliwość pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw Konsumenta. Informacje o sposobie dostępu do procedur rozstrzygania sporów znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

  13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:


   Wszystkie dane osobowe przekazane  firmie KRZYŚ  w trakcie składania zamówień, zbierane są tylko i wyłącznie  w celu potwierdzenia zamówieniai jego realizacji  Dane te nigdy nie będą przekazane osobom trzecim. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU z 2014r. poz. 1182). również po rozpoczęciu obowiązywania RODO  po 25 maja 2018 roku

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji lub zawarcia umowy, realizacji zamówień, współpracy handlowowej, realizacji obowiązku prawnego np. wynikającego z ustawy o rachunkowości lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO  po 25 maja 2018 roku

   

  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie dział sprzedaży, dział księgowy Firmy Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Import – Export „KRZYŚ” Krzysztof Kalinowski.

   

  14. POLITYKA PRYWATNOŚCI:


  1. Zarządcą danych osobowych dostarczanych przez Klientów sklepu internetowego www.krzys.com.pl jest Sprzedawca.

  2. Administrator zwany dalej Sprzedawcą zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 poz. 1182) i ustawy z 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r. poz. 1422) również po rozpoczęciu obowiązywania RODO  po 25 maja 2018 roku

   

  3. Konsument kupując w Sklepie internetowym wyraża zgodę podczas rejestracji na przetwarzanie danych osobowych klienta przez Sprzedawcę, w celu zrealizowania przez Sprzedawcę powinności wynikającej z umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Klient ma prawo w każdym momencie poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe. Przedstawienie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże do realizacji złożonego zamówienia w Sklepie internetowym zgoda na przetwarzanie danych jest niezbędna, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO  po 25 maja 2018 roku

   

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  1. Serwis www.krzys.com.pl zastrzega sobie pełne prawo do zmiany Regulaminu
  , wprowadzane zmiany zaczynają obowiązywać od daty opublikowania ich na stronie.
  2. Zabrania się wykorzystywania
  , kopiowania, wszelkiego rodzaju fotografii, grafik oraz tekstów zamieszczonych na stronie www.krzys.com.pl
  3. Jakiekolwiek spory zaistniałe pomiędzy Sklepem a Klientem
  , zwanym dalej konsumentem według art.22(1) Kodeksu Cywilnego, następuje na drodze sądowej w odpowiedniej formie prawnej oraz placówce.

  4.Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego 

 • PROŚBA

  PROŚBA

  PROSIMY O POMOC DLA MAŁEGO TYMKA   https://www.siepomaga.pl/dla-tymka  DZIĘKUJĘ  KRZYSZTOF  KALINOWSKI 

 • INFORMACJA

  INFORMACJA

  WYKONUJEMY  WYROBY ORAZ MEBLE METALOWE  NIETYPOWE POD INDYWIDUALNE  ZAMÓWIENIE KLIENTA 


  ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA ZAPYTAŃ   NA     KRZYS@KRZYS.COM.PL

 • INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW Z PÓŁKAMI WIÓROWYMI

  INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW Z PÓŁKAMI WIÓROWYMI

  Kompletny regał składa się z n/w elementów: 

  słup pionowy 2m (2.5m)* 4 szt.

  półka wiórowa 4 (5) szt

  poprzeczki 16 szt (20 szt )*

  kątownik wzmacniający 8 szt.

  stopka z tworzywa 4 szt.

  śruba M8 regał 48 (56)* szt.

  nakrętka M8 48 (56)* szt.  *w nawiasach ( ) podano wymiary i ilości dla regału 5-cio półkowego  Opis:  Najwygodniej montuje się regał w pozycji "leżącej". Każdą poprzeczkę należy przykręcić lekko do słupów pionowych ośmioma śrubami (po dwie śruby w każdym rogu). Dodatkowo do najniżej oraz najwyżej położonych poprzeczek należy przykręcić kątowniki wzmacniające, w sposób jaki zostało to przedstawione na rysunku.

  Kątowniki te mają za zadanie zwiększyć stabilność regału.

  Po lekkim dokręceniu wszystkich śrub regał należy postawić i dopiero teraz - po uprzednim "wyrównaniu" regału –mocno dokręcić kluczem M13 wszystkie nakrętki. Następnie należy umieścić półki z płyty .

  Wolnostojące regały należy przymocować do ściany lub trwałej konstrukcji.


   

   

   

   

   


  czytaj więcej
[1]  [2]  [3]  [4]  następna »
Regał metalowy Drzwiczki rewizyjne Skrzynka gazowa Stół spawalniczy Stół warsztatowy Szafa do suszenia Szafa narzędziowa Szafki bhp Wózek transportowy Wózek warsztatowy Wrocław

© 2020 Comvideo. Wszelkie prawa zastrzeżone.